_DSC3493

 

Alle vil gerne trives! Min mission er, at være til inspiration for den enkelte, for parforholdet og for familien. At lykkes med at være sig selv, og at være sammen med andre, er trivselsskabende og betydningsfuldt for os mennesker.

Der kan være så meget, der er vanskeligt og giver problemer i livet, men det er aldrig for sent at gøre noget ved det.

Sådan foregår det. Jeg arbejder oplevelsesorienteret og tager udgangs-punkt i det, der sker her og nu i relationen mellem dig og mig. Du bruger  mig som spejl og sparring på de problemer og udfordringer du står i. I begyndelsen af en samtale fortæller du, hvad der fylder for dig, og hvad du oplever som problematisk – intet er for småt, stort, tungt eller pinligt. Jeg kan med nærvær, terapeutisk integritet og erfaring bane vejen til nye perspektiver og ny personlig indsigt. Du kommer formentlig i kontakt med din følsomme og sårbare side, og det er en sund og naturlig udvikling i et oplevelsesorienteret terapiforløb. Et terapiforløb giver nye handlemuligheder, der er gode for dig.

Teori. Jeg er inspireret af flere dygtige teoretikere, bl.a Jesper Juul, der er ekspert i børn og forældres forhold. Han har arbejdet som familieterapeut i mange år og har en uvurderlig viden om familielivets prøvelser og udfordringer. Jesper har udgivet en lang række bøger med  relevante temaer, den seneste hedder Aggression – en naturlig del af livet.

Irvin D. Yalom, amerikansk psykiater og professor i psykiatri. Yalom stiller hvert menneske over for mindst fire eksistentielle livstemaer: døden, friheden, isolationen og meningsløsheden. Det er i forholdet til disse temaer, at mennesket har muligheden for at sætte sig ud over egne præmisser og skabe et mere righoldigt liv.

Den nyere viden om de neuroaffektive processer, er grundlæggende for samtalerne, jeg inddrager teori når det er relevant og det giver god mening!

Se også CV