Du skal være chauffør i din egen bus!

En individuel samtale er muligheden for rådgivning ind i personlige problematikker. En individuel samtale kan også blive en terapeutisk samtale, hvor vi dykker ned og får kontakt med bagvedliggende reaktioner, længsler og behov.

Som oplevelsesorienteret terapeut, er jeg optaget af, hvad der sker i relationen mellem klient og terapeut. Det er i dette fortrolige møde, der kan åbnes op og prøves tanker og følelser af, ved at fortælle, mærke efter og stå ved de følelser, der knytter sig til de personlige problematikker. Følgende spørgsmål vil ofte blive berørt, både på det konkrete plan og på det følelsesmæssige plan:

  • Hvad har du brug for?
  • Hvad kan du gøre for at opnå det?
  • Hvad vil du gøre for at opnå det?

Se også: Parsamtale eller Familiesamtale